Jan-Luc *), Nel *), Rolien *) Sandra *) en Sigrid*)

*) dit zijn de echte namen om te voorkomen dat toevallige naamgenoten in pakweg Lutjebroek ten onrechte in een kwaad daglicht worden gezet.

Als mens leef je in verschillende groepjes, met Loessoep en Ximaar deel ik het fietsen. Met Rob Alberts het verbeteren van de wereld, ook met Mack maar dan veel meer subtiel dan de dagelijkse diarrhee van Rob. Met Verwoede Noten deel ik vooral de afstand die hij neemt tot het dagelijkse, zijn neiging om te filosoferen, een helicopterview in te nemen met observaties in vogelvlucht, ook over zichzelf. Kom daar eens om bij Rob.

Ook vorm ik een groep met degenen die me mateloos kunnen irriteren, de wereldverbeteraars die in mijn ogen gewoon het verkeerde verhaal hebben. Rob Alberts hoort daarbij ten dele, maar ook Loessoep ten dele en Kathleen van Kattebelletjes, vooral de laatste is nogal overtuigd van haar eigen oprechtheid en ik zou dat dolgraag willen ondersteunen maar zij vraagt mij het onmogelijke.

Ik vormde ook een klaverjasclub met de mensen in de titel van dit blog. Richting twee van de mensen in de titel nam ik stelling: ze spelen en speelden vals.

De westers feministies georienteerde leden van onze klaverjaslub, waaronder onze voorzitter (m) kozen -uit eigen belang? willen/gaan zij/hij nog met hem/haar naar bed?- voor het lozen van de klokkenluider uit onze klaverjasclub.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Loessoep als witte man

Loessoep vertelt over haar slachtofferrol binnen de groep. Zij krijgt een compliment van iemand, doch vat dat op als een klap in haar gezicht. Zij spreekt hem er op aan. Daaruit ontstaat een gesprek met hem, waarschijnlijk een witte man, en dat gesprek loopt naar tevredenheid van in elk geval Loessoep. Dat moeten we aannemen, want Loessoep citeert niet dat gesprek zodat we als lezers niet zelf een oordeel kunnen geven over de afloop van het gesprek.

Dus mijn aanname is dat Loes het vooral zag als een vruchtbaar gesprek, en dat zij met succes de waarschijnlijk witte man aan zijn verstand heeft gepeuterd dat zijn eerdere compliment een klap in haar gezicht was.  Kort samengevat: Loessoep heeft met groot succes de slachtofferrol opnieuw gespeeld en de waarschijnlijk witte man is terecht gewezen, maar hoe precies, dat weten we niet.

Zoals Inez Weski al heel erg mooi duidelijk maakte, je kunt door de groep beschermd worden en je kunt door de groep vermorzeld worden. Loessoep spreekt terecht haar groepsgenoten aan. Jammer is dat ze zelf niet aangesproken wil worden. Ik mag niet op haar blog reageren en ze publiceert niet haar gesprek met de waarschijnlijk witte man. Ze stelt zich niet kwetsbaar op en dan kun je ook geen solidariteit van de ander verlangen. Ze framet, en dat hokje kan ze keurig in elkaar timmeren want ze houdt haar blog gesloten opdat ze haar frame eindeloos kan herhalen.

Ik stel haar het volgende voor, zie het als een praktische oefening: Schrijf een blog van Loessoep als witte man, als enige in een gekleurde omgeving die zich zorgen maakt over het plastic zwerfvuil in het stadje waar hij woont. Onder een mooie blognaam. En sta reakties toe op dat blog.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

aan Frank Kalshoven

Geachte heer Kalshoven,

Een prachtig pleidooi  voor een kleine aanpassing van de Verlichting. Vandaag in de zaterdag Volkskrant

Het liberaal humanisme met als grondprincipe dat elk individu gelijk en gelijkwaardig is geboren leidt tot veel onzin. Andere aspekten van het liberaal humanisme zijn:

Het ontkennen van de groepen waarin het individu opgroeit, verder leeft en tenslotte individueel mag nadenken of ie euthanasie wil of juist niet.

Ontkenning vooral ook het bestaan van een hiearchie binnen de groep, ln het gezin, in schoolklassen, in groepen op het werk. Deze hiearchie is vooral noodzakelijk voor het overleven van de groep. En de overlevingskracht van de groep is sterker dan dat van het individu. ( zo kan een roodharig geboren kind al in het gezin gepaest worden, ook op school en ook op het werk)

Er is ook hiearchie in een groep zoals het kabinet: De minister-prsident maag het hardst liegen, en desnoods een staatssekretaris opofferen. Om als kabinet te overleven.

Exminister Wiebes liet Renske Leijten heel erg slim struikelen toen zij Wiebes heel erg sterk ondervroeg tijdens de enquete over de kinderopvangtoeslagenaffaire.

Ik verwijs hiervoor naar mijn blogs:

het liberaal humanisme praktisch vandaag, en

het liberaal humanisme praktisch vandaag 30 nov

Het reduceren van elk mens tot een individu die geheel zelf verantwoordelijk is, leidt bovendien tot het onvermogen solidair te zijn met een ander mens. Daarom predik ik al enige tijd een kleine aanpassing van het liberaal humanisme tot het sociaal humanisme, waarbij wel mag worden uitgegaan van verschillen tussen mensen, tussen groepen en tussen culturen.

dank voor uw verhaal vandaag,

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

waar spreekt men over

wat speelt er. Welke herinneringen zijn er gemaakt, welke rondjes gewandeld, welke boeken gelezen.

vijf mooie vragen van Loessoep in haar laatste blog, twee in de tegenwoordige tijd, drie in de verleden tijd. Die laatste drie vind ik meteen veel minder interessant, want op de vraag welke boeken zijn er gelezen, kun je het antwoord beperkt geven, je kan een boek dat ook gelezen is weglaten. Als de vraag is welk boek lees je nu is dat minder mogelijk, misschien lees je precies het boek dat je in de vorige vraag zal gaan vergeten.

Nu Kathleen van Kattebelletjes in Belgieje is ben ik benieuwd naar: welk boek leest zij?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

de verkiezingen TK juli 2021 gaan ergens over, dus splinterpartijen over de reling

het was dacht ik in Zweden, een partij die niet voor kernenergie was werd regeringspartij en dwong af dat de beslissing om vier nieuwe kerncentrales te bouwen zou worden genomen in de allereerste maand van de nieuwe regeringsperiode. Dan had die coalitiepartij nog ongeveer vier jaar de tijd om hun teleurgestelde kiezers een en ander uit te leggen en te compenseren met beslissingen die wel waren beloofd.

Daarom dacht Rutte, ik moet deze maand Omtzigt definitief over de reling duwen, dan hou ik voldoende tijd over om dat nog recht te lullen. Hij vond Ollongren bereid te lekken via het A4tje op de foto. Op dat moment stonden al nieuwe verkenners klaar achter de schermen, binnen vier uur werden die aan het werk gezet, terwijl de verkenners werken in opdracht van de Tweede Kamer, ik denk wel dat de fraktieleiders in de Tweede Kamer dat hebben gefiatteerd, onder stoom en heet water.

Later vond Rutte Ollongren opnieuw bereid om hem op 1 april om half acht te bellen. Zij was al verkenner af, was ook niet echt ministerabel meer, ook omdat ik denk dat Kaag haar al niet meer betrouwbaar acht.

Her rijtje van de zeventien partijen: ik deed een schatting wie er voor of tegen nieuwe verkiezingen zou zijn. Dat is eigenlijk maar een grote partij, het CDA. Als Omtzicht met een eigen lijst Rechtsstaat aan de verkiezingen in juli aanstaande meedoet, trekt ie niet alleen andere partijen leeg, maar vooral het CDA. Dus het CDA is mordicus tegen.

Ook een aantal splinterpartijen zullen vrezen voor hun aanwezigheid in de Tweede Kamer na juli 2021. Want deze verkiezingen gaan ergens over en de kiezer gaat dan strategisch stemmen op Omtzigt, D66, de CU, de partij voor de Dieren, de SP en de VVD en de PvdA. De SGP wint een zetel, hun achterban is niet wisselvallig.

Bij1 wordt leeggezogen door DENK, 50+door iedereen, Volt door D66.

BBB blijft er in, omdat de boeren hun belangen niet meer zien verdedigd door het te verwachten minimale CDA zonder Omtzigt.

Dus tegen nieuwe verkiezingen zijn een drietal splinterpartijen en het CDA dat mordicus tegen is.

De VVD denkt er nu over na: Morgen een Edith Schippers leveren om de VVD met een nieuw voorvrouw de zetels van TK 17 maart te verzilveren, of de oppositie in te gaan na de verkiezingen van juli 2021, waar Schippers zich rustig kan voorbereiden op een nieuwe lijn van de VVD in toekomstige regeringscoalities.

Dus ook de VVD kan zich wellicht wel vinden in nieuwe verkiezingen.

Met de stelling dat de de verkiezingen in juli aanstaande ergens over gaan, is de kans klein dat de kiezer een houding aanneemt van: ja, hallo zeg , ik was op 17 maart 2021 al bij de stembus. Ik zie zelfs Mack dit keer gaan.

Maar zoals eerder beweerd: onder voorwaarde dat Omtzigt wel met een eigen lijst komt, anders zou de kiezer wel eens moe kunnen worden van weer een gedoe. Kom op Omtzigt, en gun in augustus Wopke Hoekstra een ministerpost in je kabinet.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

een evaluatie van een mediatie avant la lettre

Mediatie is inmiddels in Nederland een goede gewoonte om belastinggeldenbesparende procedures te promoten.

Twee partijen zijn het oneens, ze vliegen elkaar in de haren: ik zie je in de rechtbank!

Dat laatste blijkt dan vooral waar en advocaten en rechters blijven glimlachen naar deze of gene partij. Omdat ze onpartijdig zijn en hun salaris komt binnen van de beide partijen, dus waarom zouden ze niet onpartijdig zijn?

In 1973, toen het woord mediatie in Nederland nog niet eens bestond, nodigde de rechter ons uit voor een “voorgesprek”. Hij hoorde de beide partijen aan en zei vervolgens tegen de gedaagde: Jullie gaan grandioos op jullie bek, neem de maatregelen die de eisers vragen en hij stond op en wenste ons allemaal nog een goede middag. Het gesprek duurde nog geen twintig minuten.

Die maatregelen werden stante pede genomen, met positieve effekten voor duizenden studenten. Ik heb nooit een rechterlijke beslissing hierover, noch een factuur gezien, hetgeen ook op corruptie kan lijken.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

maar hoe regel je dat dan staatsrechtelijk?

kijk, daar weet Rutte dan vast wel een geitenpaadje voor, ik kom niet verder dan:

Er wordt begin april een flutkabinet in elkaar gefrutseld met Kaag als minister-president *1) en met Omtzigt in de Tweede Kamer voor het CDA. Dit kabinet wordt voor 1 mei al naar huis gestuurd, dus nieuwe verkiezingen. *2)

Omtzigt stapt uit het CDA en doet mee met de nieuwe verkiezingen in juli 2021 onder de naam Omtzigt Rechtsstaat, die partij wint de verkiezingen en vormt in augustus aanstaande een nieuw kabinet met de SP, de Partij voor de Dieren en een splinterpartij. *3)

*1): Hugo de Jonge wordt dit niet medegedeeld om de continuiteit in het coronabeleid te handhaven

*2): Hugo de Jonge wordt dit niet medegedeeld om de continuiteit in het coronabeleid te handhaven

*3): Hugo de Jonge wordt medegedeeld dat de crisis is bezworen en dat hij elders een functie moet zoeken

Geplaatst in Uncategorized | 3 reacties

Poging tot karaktermoord op het Xwel-plein door het syndroon van djaktief?

In de jaren zeventig van de vorige eeuw had ik een jaar lang de taak om de kontrakten af te sluiten met begeleiders van de cursussen  en de regisseurs van de produkties van de stichting de Delftse Komedie. Begeleiders voor de cursussen, regisseurs voor de produkties, beide beroepen zijn niet officieel als zodanig erkend -een ieder kan zich regisseur noemen, dus ook een huisvrouw kan zich naast architect ook regisseur noemen.

Maar er klinkt wel een hiearchie als je de namen regisseurs en begeleiders noemt. Voor de naievelingen onder ons: regisseurs klinkt hoger dan begeleiders.

Beiden zochten we onder de leerlingen van de verschillende toneelscholen in Nederland. Het was toen nog niet zo dat elke begeleider/regisseur een eigen website had, dus ik was afhankelijk van de lijstjes van van de verschillende toneelscholen. En  ik was dus natuurlijk onderhevig aan wat we nu metoo-praktijken noemen. (Kathleen Kattebelletjes, er bestond ook al een hiearchie onder meerderjarigen, en er was ook hier de groep, de toneelschool als geheel)

 De cursussen heetten ook wel workshops, in het spaans: taller. Ik vind taller veel mooier dan workshop, omdat het afgeleid is van het werkwoord tallar

En dat werkwoord heeft vele betekenissen:

1-de bank houden (bij het kaartspel)

2-lieve woorden tegen elkaar zeggen (gelieven)

3-am reg: praten, kletsen

4-am reg: roddelen

  1. Snijden (hout) bewerken (staal)
  2. Uithouwen, beeldhouwen
  3. Slijpen (diamanten, maar denk ook aan dansvorm in nederland)
  4. Graveren
  5. Meten (lengte), de lengte opmeten (van persoon)
  6. Delen (kaarten)
  7. Am reg: lastigvallen, hinderen
  8. Am reg: (met de zweep) slaan

Titels van onze tallers waren; mime, bewegingstheater, stemvorming maar ook eentje met een titel die iets van een therapie in zich droeg, ik ben de naam kwijt. De begeleider die die taller zou gaan doen was duidelijk tegen mij:

Jan, ik zal niet ontkennen dat mijn werk een goede therapie kan zijn voor de deelnemers, het gaat tenslotte steeds om hoe je als individu omgaat met de groep. Maar ik ben geen gediplomeerd psycho-therapeut, ik doe aan toneel en wil geen gezeik: ik beloof niks opdat vlak en wil ook niet formeel worden aangesproken als iemand flipt. Daarom wil ik dat de deelnemers vooraf een verklaring ondertekenen.

Dit was voor mij een geheel nieuwe vraag, organiseerde op korte termijn een vergadering van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur ging accoord met de disclaimer die de begeleider  wilde, uiteraard niet voor de deelnemers mime, bewegingstheater en stemvorming. Toch flipte er iemand in de taller mime, dit is om over na te denken.

Het Xwel-plein lijkt op het taller hierboven omschreven. Djaktief staat niet in het lijstje blogsters op Xwels Bijzondere Bloglijst, Kathleen van Kattebelletjes wel. Pas schreef ik nog dat het Xwel-plein geen moderator nodig heeft omdat de deelnemers zich goed gedragen.

Ik moet er nu toch wat meer over schrijven. Het blog van Kathleen  Over parentale burn-out en een pandabeer is nu weer gladgestreken, dit op aanvraag van djaktief en tot droefenis van mij.

Ik zal dan ook proberen het kuisen weer ongedaan te maken opdat een interessante ontmoeting op het Xwel-plein opnieuw leerzaam kan zijn en onze gemeenschap kan helpen evolueren.

Maar eerst wil ik aandacht vragen voor de ervaringen die zowel djaktief als Kathleen hebben met depressies. Beiden hebben daarover geschreven, djaktief over de postnatale depressies en Kathleen minder specifiek. Het is dus mogelijk dat hun handelen direct het gevolg is van de nasleep van die depressies, dus ik moet voorzichtig zijn met mijn tekst, ik moet ook proberen te voorkomen dat deelnemers gaan flippen op het Xwel-plein, zoals eerder gebeurde met Mrs. Brubeck en Thomas Pannenkoek. In hun depressiefachtige setting vinden ze elkaar om het gevaar van mijn teksten af te weren, als laatste verdedigingshouding. Iedereen heeft het recht zich te verdedigen tenslotte.

Ik heb nagegaan of hun sinister samenspel het gevolg kan zijn van hun depressieve staat. Het antwoord is, ja dat kan. Frank Koerselman heeft in zijn boek Wie wij zijn immers  duidelijk uiteengezet dat een langdurige onzekerheid tot een depressies kan leiden. Maar ook een plotselinge ervaring van onmacht kan leiden tot dissosjeren. En ik heb zowel djaktief als Kathleen een plotselinge onzekerheid bezorgd. Djaktief in mijn enerlaatste zin van mijn blog Mrs. Brubeck als Tineke Hofslot en Kathleen in een mail richting haar over de tijden die onder twee van haar reakties stonden op haar eigen blog Over parentale burn-out en een pandabeer.

Deze tijden bij haar twee reakties zijn nu niet meer te lezen voor u, want ze heeft haar blog grondig gekuist om de wereld aan te passen aan haar vermogen om die werkelijkheid te bevatten. Dit heet coping bij Frank Koerselman en komt van het franse werkwoord couper dat snijden betekent. Ik zou nu liever het spaanse werkwoord tallar gebruiken.

Ik acht het dus mogelijk, maar ik denk dat de kans minder dan drie procent is, omdat een andere verklaring in mijn ogen een kans heeft van zevenennegentig. Maar er is dus een risico, weliswaar klein, dat ik met het hiernavolgende verhaal de toestand van een wandelaar die dissosjeert op het Xwel-plein, vererger.

Op dit moment heb ik de neiging om aan Ximaar te vragen alle deelnemers een verklaring te laten tekenen, die voor de pleinbeheerder maar ook voor mij een disclaimer kan inhouden, zoiets van: het betreden van het plein is voor eigen risico. Toch vraag ik dat niet aan Ximaar, want het zou de hiearchie van het systeem alleen maar meer ingewikkeld maken. Want het is al geregeld in regelgeving en wetten, en de moderator is uiteindelijk de rechter.

Ik gun Ximaar niet nog eens een bovenmeestertaak erbij en bovendien heb ik vertrouwen in de rechter. Ik neem dus het risico dat ik me uiteindelijk moet verdedigen bij de rechter.

Deze enkele inleidende zinnen zijn dan ook vooral bedoeld voor de rechter, om hem aan te geven dat ik heb nagedacht over mijn hiernavolgende verdediging.

Ik word namelijk aangevallen door djaktief. In de voorlaatste zin op mijn blog Mrs. Brubeck interpreteer ik djaktiefs reaktie op Chit Chat van Mrs. Brubeck op een bepaalde wijze. Djaktief is niet blij met die manier en daar kan ik wel inkomen.

Toch is het zo dat haar allereerste reaktie op Chit Chat mij inspireerde tot de tweede reaktie op Chit Chat. Op die reaktie van mij flipte vervolgens Mrs. Brubeck.  En djaktief wil niet medeverantwoordelijk zijn daarvoor. Maar hoe draait ze dat terug?? Kan dat eigenlijk wel?

Djaktief kiest voor een soort wraakaktie en het bewijzen van mijn slechte inborst. In innige samenwerking met Kathleen probeert ze mij te laten struikelen op het blog van Kathleen Over parentale burn-out en een pandabeer. Die poging mislukt falikant en het bewijs daarvoor, het overtuigende bewijs van een regelrechte poging tot karaktermoord wordt weggemoffeld door het kuisen van het blog door Kathleen.

Ik vraag Kathleen het kuisen weer ongedaan te maken en van djaktief een disculpe.

Een disculpe in de trant van: ik was in die tijd een beetje depressief, accepteer ik ook.

Geplaatst in Uncategorized | 13 reacties

aan djaktief

je schrijft ergens op je blog dat je de polarisatie in de wereld wilt verkleinen, ik stel voor dat je daar mee begint door afstand te nemen van Mrs. Brubeck. Zij is immers iemand van likken naar boven en schoppen naar beneden.

Ze zit volgens haar samen in de wachtkamer met Thomas Pannenkoek, nu weten we wat Thomas scheelt. We weten niet wat Mrs. Brubeck scheelt, ik denk iets dat minder ernstig is dan wat Thomas Pannenkoek scheelt. Door zich niet uit te spreken over de mindere kwaal dan die van Thomas, likt ze zich naar boven, ze hengelt naar hetzelfde medelijden als het medelijden dat Thomas ontvangt, die met een meer ernstige kwaal. Thomas komt niet verder dan dat hij Mrs. Brubeck bedankt voor dat zijn naam wordt genoemd, dit:vrij naar Kees van Kooten, vader van Kim van Kooten.

Bleef het daar maar bij, ze trapt ook naar beneden door haar kwaal niet bekend te maken in de wachtkamer van het plebs, dat onmogelijk een kwaal kan hebben dat meer ernstig is dan de hare, en ze voorkomt een logenstraffen van dat idee door haar oren te sluiten voor het plebs en een mogelijke konfrontatie met een Puck.

Verder zwijgt ze ook over haar gezinsinkomen, maar ze kan zich met Mr. Brubeck blijkbaar geen particuliere arts op afspraak veroorloven en zit ze daar helemaal alleen met het plebs. Omdat Mr. Brubeck zich ook niet kan vrijmaken om Mrs. Brubeck te begeleiden bij het bezoek aan de dokter dat zoveel stress bij haar veroorzaakt. Ze is veroordeeld tot wachten in de aanwezigheid van het plebs.. Ze vlucht met haar stress in het engels naar haar elitaire vriendinnenkring op internet, waar ook djaktief deel van uitmaakt, zo bleek later.

Deze djaktief durft Mrs. Brubeck niet tegen te spreken. Omabaard en regenboogvlinder wel, en ook Rietepietz reageert genuanceerd. Mrs. Brubeck wordt gedwongen op te merken: ik moet waarschijnlijk nog vaak herhalen dat ik slechts mijn gevoelens neerschrijf.

Alsof zij vrij zou zijn om haar gevoelens neer te ‘plempen op een hoekje van het Xwel-plein, zonder commentaar van anderen. Ze gebruikt het plekje gratis -denk ik-en denkt vervolgens dat het haar eigendom is, ze lijkt wel een ollander.

Daarvoor moet je een krant kopen Mrs. Brubeck, en ook dan is het handig om eerst het redaktiestatuut te lezen.

Djaktief: spreek drie keer hardop uit met de geaffecteerde stem van een nouveau riche maar te arm om een krant te kopen: that s not my cup of tea.

Als je dat drie keer hebt uitgesproken zou je willen dat je geen engels verstaat.

Mrs. Brubeck: vanwege uw reakties op Omabaard, Regenboogvlinder en Rietepietz lijkt het dat u door hebt dat er ergens iets wringt. Als u beweegt, beloof ik dat ik ook zal bewegen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

het Xwel-plein

als ik daar zo rondloop kom ik allerlei volk tegen, je hebt er die erg mooie fotoos maken, ik bedoel ze kijken door de lens naar de wereld en botsen tegen je op omdat ze je niet hadden gezien. Maar ook die mooie illustraties maken bij hun teksten, zelfs bloggers die hun plaatjes naast de tekst zetten, terwijl dat plaatje zelf al het verhaal geven, als de tekst wegvalt staat er toch een verhaal.

Een leuke groep bloggers is ook die roept, kom hierheen dan kun je daar iets leuks vinden, je moet dan op een fiets klimmen of stevige bergschoenen aantrekken, vind ik niet erg.

En dan de nationale dependances, op het Xwel-plein. Even alleen de nederlandse: ene George K. en Peter Breedveld maar ook Karin. Verder ene Arnoud Hugo die ik steevast Hugo Arnoud noem maar steevast is slechts drie keer want ik heb hem na drie keer wel gezien, hij heeft gewoon niks te vertellen.

En dan heb je natuurlijk de wereldverbeteraars, grote en kleine qua aantal woorden en verder is er dan een onderverdeling in hun ambities. Mack heeft geen torenhoge ambitie en Rob Alberts weer wel, die laatste vind daarom vaak vermoeiend, veel minder dan Mack want die gebruikt bovendien zijn hersens beter, of beter gezegd de logica.

Ik weet dat ik daarmee impliciet een voorkeur geef voor de ratio boven het gevoel, dat ik wel eens heb betiteld als: een gevoel dat nog niet onder behapbare woorden, beelden, geluiden is gebracht. Maar kunstenaars op die terreinen blijven daar dagelijks mee bezig. Zij brengen het irrationele onder het bevatbare, en vervolgens blijkt er alsnog een gebied te zijn dat opnieuw onder de rede moeten worden gebracht. Die hebben dus konstant werk, net als kappers.

Heel leuk op het Xwel-plein zijn de Vlamingen die in het nederlands schrijven, hoor je ze op de podcast het verhaal uitspreken dan hoor je een ander verhaal, het kan niet meer plaatsvinden op Urk. Met meteen de vraag, hoe zit dat dan op Urk? Dat vind ik nu een creatieve bestuiving of zoiets.

Dat maakt het Xwel-plein een heel leuk plein. Ook redelijk uniek, ik denk dat een plein in Barcelona waar ook veel aanhangers van verschillende stromingen wonen toch op een andere manier uniek is, veel meer politiek verschillend gekleurd en minder op de schaal autonoom/ religieus zoals in Nederland en Belgieje.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen